Duurzame installaties

Allereerst, voor de juiste info wat betreft uw eigen woon en-of werksituatie, kunt u het beste een gesprek aanvragen bij ons in de showroom. Alleen dan kan er een duidelijk en eerlijk advies worden verstrekt dat echt op u als gebruiker betrekking heeft. Wij luisteren naar uw wensen en behoeften.

Traditionele of fossiele energiebronnen (aardgas, aardolie en steenkool) worden steeds schaarser en zullen in de toekomst uitgeput raken. Daarnaast zorgen deze energiebronnen voor CO2 uitstoot en vervuiling van het milieu. Milieuvervuiling en schaarste zijn de belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Dit wordt enerzijds gezocht in het verbeteren van de traditionele systemen door hogere rendementen en anderzijds in duurzame energiesystemen. Zon, wind, water, aardwarmte en afval kunnen dienen als brandstof. Bovendien zijn deze brandstoffen schoon en onuitputtelijk. De laatste jaren hebben duurzame energiesystemen zich steeds verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot sterk verbeterde rendementen en een kortere terugverdientijd. Wij zijn er van overtuigd dat duurzame energiesystemen zoals zonne-energie, biomassa installaties en warmtepompen de toekomst hebben, al dan niet in combinatie met traditionele systemen. In ons assortiment hebben wij systemen voor het opwekken van elektriciteit en warmte door middel van zonne-energie. Dit zijn de PV-systemen en de zonneboilers. Daarnaast hebben we biomassakachels, warmte-terugwin (WTW) ventilatie units en warmtepompen in ons assortiment. Duurzame energiesystemen vragen om kennis en ervaring. Wij kunnen u deskundig adviseren over de diverse duurzame producten en zorgen er vanzelfsprekend voor dat de systemen vakkundig geïnstalleerd worden.

Grond gebonden warmtepomp installatie

Dit artikel delen via:

WhatsApp
Email
Facebook