Transitie van het gas af. Mag ik nog een cv-ketel laten plaatsen?

We hebben contact gehad met Techniek Nederland en ons bij laten praten over de transitie “van het Gas af”.

Het komt er op neer dat er nog geen wet is om geen cv-ketels meer te laten plaatsen na 2021 . Wel is er een verzoek om nieuwe te plaatsen HR cv-ketels goed in te laten regelen ( waterzijdig inregeling van radiatoren etc.) En een slimme thermostaat om alles goed aan te sturen om geen onnodige fossiele brandstof te verdoen in de woning- gebouwen.

Tot slot.

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.
Op deze site kunt u vinden hoever uw regio hier mee is.
https://www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/default.aspx

Gemeenten stemmen hun plannen af binnen hun regio voor een eigen energiestrategie en Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte staat wanneer welke wijken vòòr en welke wijken na 2030 zullen beginnen met de overgang naar aardgasvrij wonen.
Deze visie moet in 2021 klaar zijn. Wijken krijgen een overgangsperiode van minimaal 10 jaar voordat ze van aardgas af gaan.
Inwoners hebben hierdoor ruim de tijd om maatregelen te treffen

Kijk op de website van uw gemeente voor de meest actuele informatie.

Wanneer er vragen zijn over duurzame installaties kunt u altijd met ons in gesprek.